Wirtualny Asystent G1ANT Odpady Komunalne

AUTOMATYZACJA

GOSPODARKA ODPADAMI

INTELIGENTNE OPOMIAROWANIE

Opis produktu

Proces przygotowania robotyzacji, który ma na celu zoptymalizowanie zarządzania zasobami przedsiębiorstwa zajmującego się rozliczaniem zużycia wody, obejmuje wiele skomplikowanych kroków. Centralnym elementem tego procesu jest robot, który został zaprogramowany do automatycznego pobierania danych dotyczących zużycia wody.


Dane te są zbierane i przetwarzane przez robota, który oblicza średnie zużycie wody na mieszkańca w danym miesiącu. Wykorzystuje do tego informacje z rozbioru wody, czyli szczegółowych danych o ilości wody zużytej w danym okresie. Na podstawie tych informacji, robot jest w stanie estymować liczbę osób mogących przebywać pod danym adresem. Dzięki temu, przedsiębiorstwo może lepiej zarządzać swoimi zasobami i skuteczniej planować swoje działania.


Weryfikacją danych wygenerowanych przez robota zajmuje się pracownik wydziału Odpady. Jego zadaniem jest porównanie ilości osób wynikających z zużycia wody z ilością zgłoszonych deklaracji za śmieci. Taka kontrola jest niezbędna, aby upewnić się, że deklaracje są zgodne z rzeczywistym zużyciem i zasobami, a wszelkie nieścisłości są natychmiast wykrywane i naprawiane. W efekcie, cały proces staje się bardziej efektywny, a zasoby przedsiębiorstwa są lepiej wykorzystane.

Parametry produktu

Integracja z innym oprogramowaniem (API)

TAK

Możliwość zarządzania dostępem i przypisywania ról

TAK

Oprogramowanie wymaga dodatkowego sprzętu po stronie samorządu

NIE

Zgodność z normą ISO 27001

NIE

Obsługa klienta w j. polskim

TAK

Możliwość rozbudowy według potrzeb

TAK

Kopia bezpieczeństwa danych

TAK

Główne funkcjonalności produktu
Automatyczne identyfikowanie problemów
Robot jest zaprojektowany tak, aby całkowicie odciążyć urzędnika od procesu analizy danych. Dzięki zaawansowanym algorytmom, jest w stanie samodzielnie identyfikować potencjalne problemy, na przykład niezgodności mi
Przenoszenie danych do systemu
Robot posiada funkcję automatycznego przenoszenia zebranych i przetworzonych danych do wybranego systemu informatycznego przedsiębiorstwa. Może także uzupełniać system o nowe dane i generować raporty na ich podstawie.
Wysyłanie powiadomień SMS
Robot może automatycznie wysyłać powiadomienia SMS o zbliżających się terminach płatności do klientów przedsiębiorstwa. Dzięki temu klient jest na bieżąco informowany o wszelkich zobowiązaniach, co minimalizuje ryzyko opóźnień w
Wyciąganie danych dla potrzeb raportowania i wiedzy zarządczej
Robot jest w stanie wyciągać z systemu wszelkie potrzebne dane do tworzenia szczegółowych raportów dla zarządu przedsiębiorstwa. Dzięki temu zarząd może na bieżąco monitorować działania firmy
Budowa przepływu informacji i nowych usług urzędu
Robot jest również w stanie modelować i optymalizować przepływ informacji w przedsiębiorstwie, umożliwiając efektywne zarządzanie zasobami. Może również pomagać w tworzeniu i wdrażaniu nowych usług urzędu
Interakcja z innymi systemami
Robot jest zaprojektowany tak, aby móc interakcji z innymi systemami informatycznymi przedsiębiorstwa, umożliwiając efektywne przetwarzanie i wymianę danych.
Aktualizacje w czasie rzeczywistym
Dzięki ciągłemu monitorowaniu zużycia wody, robot może na bieżąco aktualizować swoje dane i dostarczać najbardziej aktualne informacje.
Algorytmy uczące się
Robot posiada algorytmy uczące się, które pozwalają mu na samodoskonalenie i coraz lepsze przewidywanie zużycia wody i liczby mieszkańców na podstawie historycznych danych.
Główne korzyści dla samorządu
Zwiększenie efektywności
Robot może automatycznie przetwarzać i analizować duże ilości danych, co pozwala urzędnikom skupić się na innych, bardziej skomplikowanych zadaniach. To z kolei przekłada się na zwiększenie efektywności całego urzędu.
Redukcja błędów
Dzięki automatyzacji, robot jest w stanie zredukować liczbę błędów wynikających z ręcznego wprowadzania i przetwarzania danych. To przekłada się na większą dokładność i wiarygodność danych.
Kompatybilność z każdym systemem
Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii i standardów, jest w stanie pracować z dowolnym systemem informatycznym, zarówno z tymi bardziej popularnymi, jak i z indywidualnie dostosowanymi
Oszczędność czasu
Robot jest w stanie przetwarzać dane znacznie szybciej niż człowiek, co znacznie skraca czas potrzebny na analizę i przetwarzanie informacji.
Poprawa obsługi klienta
Dzięki automatycznym powiadomieniom SMS, klienci urzędu są na bieżąco informowani o zbliżających się terminach płatności, co poprawia ich doświadczenie i satysfakcję.
Wsparcie decyzji zarządczych
Robot dostarcza precyzyjne i aktualne dane, które są niezbędne do tworzenia raportów i analiz, na podstawie których podejmowane są decyzje na poziomie zarządczym.
Optymalizacja przepływu informacji
Robot pomaga w modelowaniu i optymalizacji przepływu informacji w urzędzie, co przekłada się na lepsze zarządzanie zasobami i efektywniejszą komunikację.
Rozwój nowych usług
Dzięki robotowi, urząd jest w stanie wprowadzać nowe usługi, które zwiększają jego efektywność i poprawiają obsługę klienta.
Umów Konsultacje!
Zapraszamy do skorzystania z możliwości przeprowadzenia bezpłatnego audytu technologicznego oraz do rozmów na ten temat z naszym doświadczonym zespołem.
Nie krępuj się pisać, dzwonić i odwiedzać nas. Naprawdę uwielbiamy komunikować się z naszymi klientami.
Biuro Kraków:
G1ANT ROBOT SP. Z O. O.
ul. Stepowa 34D
30 - 698 Kraków
NIP: 6751702390
REGON: 383162421

Biuro Londyn:
G1ANT ROBOT LTD
71-75 Shelton Street, Covent Garden
London, England, WC2H 9JQ
Made on
Tilda