Wirtualny Asystent G1ANT

Rejestracja urodzeń

i zgonów

AUTOMATYZACJA

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ

ZARZĄDZANIE ZGŁOSZENIAMI

Opis produktu

W nowoczesnych strukturach administracyjnych, gdzie liczba procedur i formalności często może być przytłaczająca, automatyzacja znajduje swoje zastosowanie w celu usprawnienia i uproszczenia wielu procesów, w tym rejestracji urodzeń i zgonów.

Kiedy rodzina zgłasza narodziny dziecka lub zgon bliskiego, tradycyjnie wymaga to dostarczenia zestawu dokumentów do odpowiedniego urzędu, a następnie manualnego wprowadzenia danych do systemu przez urzędnika. Dzięki technologii RPA, ten proces może zostać znacząco zautomatyzowany. Gdy dokumenty są dostarczane w formie elektronicznej lub skanowane do systemu, boty rozpoczynają ich analizę. Za pomocą zaawansowanych algorytmów OCR (Optical Character Recognition) system rozpoznaje i ekstrahuje kluczowe informacje z dostarczonych dokumentów, takie jak imię i nazwisko, data urodzenia czy przyczyna zgonu.

Następnie, korzystając z wewnętrznych baz danych, bot weryfikuje kompletność oraz spójność dostarczonych dokumentów. Dla przykładu, w przypadku rejestracji urodzenia, system sprawdzi, czy dostarczono wszystkie wymagane zaświadczenia, takie jak zaświadczenie lekarskie o urodzeniu dziecka czy dokumenty potwierdzające tożsamość rodziców. Jeśli jakiekolwiek dokumenty są brakujące lub zawierają błędy, bot RPA może automatycznie generować powiadomienia dla interesantów, wskazując na konieczność dostarczenia brakujących informacji.

Po pomyślnej weryfikacji i przetworzeniu wszystkich danych, system może automatycznie zaktualizować centralny rejestr urodzeń i zgonów. Ponadto, na żądanie rodziny, bot może także generować oficjalne odpisy, takie jak akt urodzenia lub akt zgonu, które następnie mogą być dostarczane do interesantów w formie elektronicznej lub tradycyjnej.

Dzięki wykorzystaniu automatyzacji, proces rejestracji urodzeń i zgonów staje się szybszy, dokładniejszy oraz mniej podatny na błędy. Pozwala to na lepszą obsługę mieszkańców, jednocześnie redukując obciążenie pracowników urzędu i zapewniając wysoki poziom bezpieczeństwa przechowywanych danych.

Parametry produktu

Integracja z innym oprogramowaniem (API)

TAK

Możliwość zarządzania dostępem i przypisywania ról

TAK

Oprogramowanie wymaga dodatkowego sprzętu po stronie samorządu

NIE

Zgodność z normą ISO 27001

NIE

Obsługa klienta w j. polskim

TAK

Możliwość rozbudowy według potrzeb

TAK

Kopia bezpieczeństwa danych

TAK

Główne funkcjonalności produktu
Automatyzacja

Technologia ta automatyzuje i usprawnia procesy związane z rejestracją urodzeń i zgonów.

Analiza dokumentów

Boty analizują dostarczane dokumenty, rozpoczynając od ich skanowania i rozpoznawania zawartych w nich informacji.

Optyczne odczytywanie dokumentów

Za pomocą algorytmów OCR (Optical Character Recognition), system ekstrahuje kluczowe informacje z dostarczonych dokumentów, takie jak imię, nazwisko czy data urodzenia.

Wysyłanie powiadomień

System sprawdza, czy wszystkie wymagane dokumenty i zaświadczenia zostały dostarczone oraz czy są one kompletne.W przypadku braku jakichkolwiek dokumentów lub wystąpienia błędów, bot automatycznie generuje powiadomienia dla interesantów.

Automatyczne aktualizacje rejestru

Po przetworzeniu i weryfikacji danych, system automatycznie aktualizuje centralny rejestr urodzeń i zgonów.

Generowanie odpisów

Bot może generować oficjalne odpisy, takie jak akt urodzenia lub akt zgonu, na żądanie rodziny. Wygenerowane dokumenty mogą być dostarczane do interesantów w formie elektronicznej lub tradycyjnej.

Szybkość i dokładność

Proces rejestracji staje się szybszy i dokładniejszy, co przekłada się na lepszą obsługę mieszkańców.

Oszczędność zasobów ludzkich

Wykorzystanie automatyzacji redukuje obciążenie pracowników urzędu, umożliwiając im skoncentrowanie się na innych zadaniach i odpowiedzenie na bardziej skomplikowane kwestie.

Główne korzyści dla samorządu
Poprawa efektywności

Automatyzacja procesów administracyjnych prowadzi do szybszego i bardziej efektywnego przetwarzania dokumentów i danych, co przyspiesza realizację wielu zadań administracyjnych.

Oszczędność czasu

Zredukowanie manualnych, czasochłonnych zadań pozwala pracownikom urzędu skoncentrować się na bardziej wymagających i wartościowych zadaniach.

Redukcja błędów

Automatyzacja procesów poprzez automatyzację pomaga zminimalizować ryzyko błędów ludzkich, zwiększając dokładność i niezawodność przechowywanych danych.

Podniesienie jakości usług

Użycie automatyzacji prowadzi do podniesienia jakości usług świadczonych przez samorządy poprzez szybsze i bardziej precyzyjne przetwarzanie wniosków i dokumentów.

Satysfakcja mieszkańców

Automatyzacja procesów prowadzi do szybszej reakcji na potrzeby mieszkańców, co zwiększa ich zadowolenie z usług świadczonych przez samorządy.

Dostępność 24/7

Automatyzacja umożliwia dostęp do usług urzędów 24/7, zwiększając wygodę i dostępność usług dla mieszkańców.

Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa

Automatyzacja może przyczynić się do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa danych, poprzez automatyzację i standaryzację procesów obsługi danych.

Elstyczność

Systemy są elastyczne i łatwo dostosowują się do zmian w przepisach czy procedurach administracyjnych.

Umów Konsultacje!
Zapraszamy do skorzystania z możliwości przeprowadzenia bezpłatnego audytu technologicznego oraz do rozmów na ten temat z naszym doświadczonym zespołem.
Nie krępuj się pisać, dzwonić i odwiedzać nas. Naprawdę uwielbiamy komunikować się z naszymi klientami.
Biuro Kraków:
G1ANT ROBOT SP. Z O. O.
ul. Stepowa 34D
30 - 698 Kraków
NIP: 6751702390
REGON: 383162421

Biuro Londyn:
G1ANT ROBOT LTD
71-75 Shelton Street, Covent Garden
London, England, WC2H 9JQ
Made on
Tilda