Wirtualny Asystent G1ANT Zgłoszenia awarii

AUTOMATYZACJA

ZARZĄDZANIE INFRASTRUKTURĄ

ZARZĄDZANIE ZGŁOSZENIAMI

Opis produktu

W dynamicznie zmieniającym się środowisku miejskim, gdzie infrastruktura jest pod stałym obciążeniem, zgłoszenia awarii odgrywają kluczową rolę w utrzymaniu bezpieczeństwa i sprawności miasta. Dzięki automatyzacji, proces ten może zostać znacząco usprawniony, przyspieszając reakcję służb i poprawiając jakość życia mieszkańców.


Kiedy mieszkaniec zgłasza awarię w infrastrukturze miejskiej, może to robić poprzez różne kanały - od tradycyjnych formularzy online po aplikacje mobilne. Niezależnie od wybranej metody, zgłoszenie to trafia do systemu, gdzie boty natychmiast rozpoczynają jego analizę. Za pomocą zaawansowanych algorytmów NLP (Natural Language Processing) i AI, boty są w stanie zrozumieć naturę problemu, kategoryzując zgłoszenie, np. czy dotyczy ono uszkodzenia drogi, problemów z oświetleniem czy uszkodzenia mostu.


Po dokładnej kategoryzacji zgłoszenia, system automatycznie przekazuje je odpowiednim służbom zajmującym się danym typem awarii. Dzięki temu, zamiast spędzać czas na manualnej analizie i przekazywaniu zgłoszeń, urzędnicy mogą skoncentrować się na koordynacji działań naprawczych. W zależności od skomplikowania problemu, bot może również generować automatyczne powiadomienia dla zgłaszającego o aktualnym statusie zgłoszenia oraz przewidywanym czasie naprawy.


Ponadto, dzięki zdolnościom analizy i przetwarzania danych, miasto ma możliwość zbierania i analizowania danych na temat częstotliwości i lokalizacji zgłaszanych awarii. Takie informacje mogą być potem wykorzystywane do planowania przyszłych inwestycji lub działań prewencyjnych w obszarach szczególnie narażonych na uszkodzenia.


W skrócie, wykorzystanie automatyzacji w procesie zgłaszania awarii pozwala na natychmiastowe reagowanie na zgłoszenia, skracając czas reakcji, zmniejszając ryzyko powiększenia się problemu oraz podnosząc satysfakcję mieszkańców z szybkości i skuteczności działań naprawczych.

Parametry produktu

Integracja z innym oprogramowaniem (API)

TAK

Możliwość zarządzania dostępem i przypisywania ról

TAK

Oprogramowanie wymaga dodatkowego sprzętu po stronie samorządu

NIE

Zgodność z normą ISO 27001

NIE

Obsługa klienta w j. polskim

TAK

Możliwość rozbudowy według potrzeb

TAK

Kopia bezpieczeństwa danych

TAK

Główne funkcjonalności produktu
Zgłaszanie awarii przez różne systemy

Produkt umożliwia zgłaszanie awarii przez różne kanały, takie jak formularze online czy aplikacje mobilne, ułatwiając mieszkańcom komunikację z odpowiednimi służbami.

Poprawa efektywności

Zaawansowane boty automatycznie analizują i kategoryzują otrzymane zgłoszenia, dzięki czemu proces jest bardziej efektywny i szybszy.

Wykorzystanie sztucznej inteligencji

Boty są wyposażone w algorytmy NLP i AI, co pozwala im zrozumieć i prawidłowo zinterpretować naturę zgłoszonych problemów.

Automatyczne przekazanie zgłoszenia

System automatycznie przekazuje zgłoszenia odpowiednim służbom naprawczym na podstawie kategoryzacji problemu, co przyspiesza cały proces.

Generowanie powiadomień

W zależności od natury zgłoszenia, boty mogą automatycznie generować powiadomienia dla zgłaszającego, informując o aktualnym statusie oraz przewidywanym czasie naprawy.

Analiza danych

Produkt zbiera i analizuje dane dotyczące zgłaszanych awarii, takie jak ich lokalizacja czy częstotliwość występowania. Zebrane dane mogą być wykorzystywane do planowania przyszłych inwestycji lub działań prewencyjnych, co pomaga w wyprzedzeniu i minimalizacji przyszłych problemów.

Przyśpieszenie działań

Automatyzacja procesu przyspiesza czas reakcji na zgłoszenia, co zmniejsza ryzyko eskalacji problemów.

Innowacyjność

Poprzez szybsze i bardziej efektywne reagowanie na zgłoszenia, produkt przyczynia się do zwiększenia satysfakcji mieszkańców z poziomu usług miejskich i wprowadzenia innowacyjnych dzialań.

Główne korzyści dla samorządu
Poprawa efektywności

Automatyzacja procesów za pomocą automatyzacji umożliwia urzędnikom skupienie się na strategicznych i wartościowych zadaniach, podnosząc ich produktywność.

Szybkie rozwiązanie problemu

Dzięki automatycznemu przekazywaniu zgłoszeń odpowiednim służbom, czas reakcji na awarie jest krótszy, co przyczynia się do szybszego rozwiązania problemów.

Redukcja błędów

Automatyzacja pozwala na lepsze wykorzystanie dostępnych zasobów, eliminując konieczność ręcznego przetwarzania zgłoszeń i redukując błędy ludzkie. Usunięcie monotonnych i czasochłonnych zadań z listy obowiązków pracowników może przyczynić się do zwiększenia ich zadowolenia i motywacji.

Zbieranie danych

System zbiera wartościowe dane, które mogą być wykorzystywane do analiz i raportowania, pomagając w identyfikacji obszarów, które wymagają poprawy lub inwestycji. Dane zgromadzone przez system mogą być wykorzystane do przewidywania potencjalnych problemów i planowania działań prewencyjnych.

Elastyczność

Produkt jest na tyle elastyczny, że można go dostosować do zmieniających się potrzeb i wymagań samorządów, dzięki czemu jest bardziej przyszłościowy.

Budowanie zaufania

Poprawa komunikacji z mieszkańcami przez automatyczne powiadomienia i szybkie reagowanie na zgłoszenia zwiększa zaufanie społeczności lokalnej.

Obniżenie kosztów

Automatyzacja różnych procesów może przyczynić się do obniżenia kosztów operacyjnych, zwłaszcza tych związanych z pracą manualną urzędników.

Stałe aktualizacje

System umożliwia ciągłą optymalizację i ulepszanie procesów, ponieważ można go łatwo aktualizować i modyfikować w odpowiedzi na zmieniające się warunki i wymagania.

Umów Konsultacje!
Zapraszamy do skorzystania z możliwości przeprowadzenia bezpłatnego audytu technologicznego oraz do rozmów na ten temat z naszym doświadczonym zespołem.
Nie krępuj się pisać, dzwonić i odwiedzać nas. Naprawdę uwielbiamy komunikować się z naszymi klientami.
Biuro Kraków:
G1ANT ROBOT SP. Z O. O.
ul. Stepowa 34D
30 - 698 Kraków
NIP: 6751702390
REGON: 383162421

Biuro Londyn:
G1ANT ROBOT LTD
71-75 Shelton Street, Covent Garden
London, England, WC2H 9JQ
Made on
Tilda