Podejście do współpracy z Klientem - Strategia

Przedstawiamy poniżej etapy naszej praktyki współpracy z Klientem, które pozwalają na skuteczne dostarczenie wysokiej jakości usług
Identyfikacja procesów
Pierwszym krokiem jest zidentyfikowanie procesów biznesowych, które są czasochłonne, podatne na błędy i wymagają dużego udziału człowieka. Te procesy powinny być standaryzowane i mieć dobrze zdefiniowane reguły oraz wejścia.
Mapa procesu
Po zidentyfikowaniu procesów, należy opracować mapę drogową, która określi procesy, które mają zostać zautomatyzowane, oczekiwane korzyści oraz harmonogram wdrażania.
Projektowanie robota
Roboty są projektowane przy użyciu narzędzia RPA poprzez określenie reguł, wejść i wyjść procesu, który ma zostać zautomatyzowany. Bot jest szkolony, aby śledził kroki procesu, a wyjątki są definiowane dla obsługi błędów.
Testowanie robotów
Po zaprojektowaniu roboty muszą zostać przetestowane pod kątem dokładności i niezawodności. Testowanie polega na uruchomieniu robotów na próbkowych danych i porównaniu wyników z oczekiwanym wyjściem.
Wdrażanie robota
Po zatwierdzeniu i przetestowaniu botów, mogą być one wdrożone do automatyzacji zidentyfikowanych procesów. Botsy mogą być zaplanowane do uruchamiania o określonych godzinach lub uruchamiane przez określone zdarzenia.
Monitorowanie botów
Monitorowanie botów: Ważne jest monitorowanie wydajności botów i zapewnienie, że działają one zgodnie z oczekiwaniami. Wszelkie problemy lub błędy należy natychmiast rozwiązywać, aby uniknąć zakłóceń w procesach biznesowych.
Darmowe wdrożenie automatyzacji (POC)
i bezpłatne oprogramowanie RPA
1
Darmowe wdrożenie
Darmowe wdrożenie automatyzacji służy jako swoisty test dla naszych Klientów. Wspólnie z Klientem wybieramy procesy, które mają potencjał do automatyzacji. Ta metoda usługi umożliwia naszym Klientom praktyczne zrozumienie korzyści, jakie przynosi wprowadzenie automatyzacji.
2
Bezpłatne oprogramowanie
Po finalizacji procesu wdrożenia automatyzacji, przechodzimy do fazy produkcyjnej, jednocześnie oferując naszym Klientom możliwość bezpłatnego korzystania z naszego oprogramowania przez okres do trzech miesięcy od momentu aktywacji automatyzacji.
3
Okres próbny 3 miesiące
Po upływie trzymiesięcznego okresu, Klient ma pełną swobodę wyboru - może kontynuować korzystanie z naszego rozwiązania lub z niego zrezygnować. W przypadku rezygnacji, nie są związane z tym żadne koszty.
Koszty związane z wdrożeniem robota
po darmowym okresie wdrożenia automatyzacji
Co warto wziąć pod uwagę przed podjęciem decyzji
Oprogramowanie
Jesteśmy producentem oprogramowania G1ANT.Studio, co pozwala nam na elastyczne ustalanie cen podczas rozmów z klientami, dostosowując się do ich potrzeb. Zapewniamy wysoką jakość i niezawodność naszego produktu, co przekłada się na korzyści dla biznesu klientów.
Wdrożenie
Wycena pracy wdrożeniowej opiera się na dokładnej analizie procesu opartego na mapie drogowej, co pozwala nam na określenie realnych kosztów i czasu wdrożenia projektu. Dzięki temu nasza oferta jest dostosowana do indywidualnych potrzeb klienta, a metoda zapewnia przejrzystość i precyzję przy ustalaniu kosztów.
Wsparcie techniczne
Po zakończeniu tworzenia robota oferujemy opcjonalne wsparcie techniczne, które zwiększa wartość naszych usług i zadowolenie klienta. Nasz wykwalifikowany personel jest w stanie szybko i skutecznie rozwiązać wszelkie problemy związane z funkcjonalnością robota, zapewniając jego niezakłóconą pracę.
Modele biznesowej współpracy
Oferujemy dwa modele płatności za wdrożenie i licencjowanie robota, umożliwiając naszym Klientom wybór optymalnej opcji dla swojego biznesu
Stała cena
Preferowana forma współpracy przez duże organizacje
PLN
 • Stała, niezmienna cena ustalona na początku współpracy
Umów konsultację
Subskrypcja
Preferowany model współpracy przez średnie i duże firmy
PLN
Forma miesięcznych, kwartalnych bądź rocznych abonamentów
Umów konsultację
Poniżej zamieszczamy zestawienie najczęściej pojawiających się pytań, które otrzymujemy od naszych Klientów.
 • Pytanie:
  Jak automatyzacja RPA może pomóc mojej firmie?
  Odpowiedź:
  RPA może pomóc Twojej firmie poprzez zwiększenie efektywności i szybkości wykonywania rutynowych zadań, takich jak przetwarzanie danych, wypełnianie formularzy czy generowanie raportów. Dzięki temu, pracownicy mogą skupić się na bardziej wartościowych zadaniach, co prowadzi do zwiększenia jakości usług i zadowolenia klientów. Ponadto, RPA może pomóc w redukcji kosztów operacyjnych, poprawie dokładności i zgodności z regulacjami oraz zwiększeniu skalowalności procesów biznesowych.
 • Pytanie:
  Jakie procesy biznesowe są najlepsze do automatyzacji za pomocą RPA?
  Odpowiedź:
  Najlepsze do automatyzacji za pomocą RPA są procesy biznesowe, które są powtarzalne i mają duże obciążenie manualne, takie jak przetwarzanie faktur, wypełnianie formularzy, zarządzanie zadaniami i raportowanie. RPA może również być wykorzystywane do integracji systemów, transferu danych między aplikacjami i do obsługi czynności na żądanie.
 • Pytanie:
  Czy istnieją jakieś ograniczenia lub wyzwania związane z wdrożeniem RPA?
  Odpowiedź:
  Tak, istnieją pewne ograniczenia i wyzwania związane z wdrożeniem RPA, takie jak: potrzeba odpowiedniego zaplanowania i wdrożenia procesów, konieczność zapewnienia bezpieczeństwa danych i zgodności z regulacjami, potrzeba utrzymania i aktualizowania robotów, konieczność zaangażowania personelu w procesie wdrożenia i szkolenia, a także konieczność dokładnego zdefiniowania procesów, które mają zostać zautomatyzowane.
 • Pytanie:
  Jak długo trwa typowa implementacja RPA i jaki jest proces wdrożenia?
  Odpowiedź:
  Czas trwania implementacji RPA zależy od wielu czynników, takich jak liczba procesów, które mają zostać zautomatyzowane, skomplikowanie tych procesów, liczba aplikacji, z których będą pobierane i przetwarzane dane, oraz skala wdrożenia. Typowo jednak, implementacja RPA może trwać od kilku tygodni do kilku miesięcy.

  Proces wdrożenia RPA zazwyczaj składa się z kilku etapów, takich jak: identyfikacja procesów, które mają zostać zautomatyzowane; analiza i projektowanie robotów; konfiguracja i testowanie robotów; wdrożenie i integracja z systemami istniejącymi oraz szkolenie pracowników, którzy będą korzystać z robotów. W każdym z tych etapów kluczowe jest zapewnienie odpowiedniej komunikacji między zespołem odpowiedzialnym za wdrożenie RPA, a zespołami odpowiedzialnymi za dane procesy biznesowe.
 • Pytanie:
  Jakie są koszty związane z wdrożeniem i utrzymaniem systemu RPA?
  Odpowiedź:
  Koszty związane z wdrożeniem i utrzymaniem systemu RPA zależą od wielu czynników, takich jak liczba robotów, złożoność procesów, liczba aplikacji, z których będą pobierane i przetwarzane dane, oraz skala wdrożenia.

  Koszty wdrożenia RPA obejmują zazwyczaj: koszty licencji na oprogramowanie RPA, koszty szkolenia personelu, koszty projektowania i implementacji robotów, koszty integracji z systemami istniejącymi oraz koszty zarządzania projektem wdrożenia.

  Koszty utrzymania RPA obejmują zazwyczaj: koszty utrzymania i aktualizacji robotów, koszty monitorowania i zarządzania robotami, koszty związane z utrzymaniem bezpieczeństwa i zgodności z regulacjami oraz koszty zarządzania projektem.

  Należy jednak zauważyć, że pomimo początkowych kosztów wdrożenia i utrzymania RPA, długoterminowe korzyści, takie jak zwiększenie efektywności i oszczędności, zazwyczaj przewyższają koszty wdrożenia i utrzymania.
 • Pytanie:
  Jakie są najważniejsze kroki, aby przygotować moją organizację na wdrożenie RPA?
  Odpowiedź:
  Przygotowanie organizacji na wdrożenie RPA wymaga przeprowadzenia kilku ważnych kroków, takich jak:

  1. Identyfikacja procesów, które mają zostać zautomatyzowane: należy przeanalizować procesy biznesowe i zidentyfikować te, które są powtarzalne i wymagają dużego obciążenia manualnego.

  2. Analiza i projektowanie robotów: należy zaprojektować roboty, które będą w stanie wykonywać identyfikowane procesy. Wymaga to dokładnej analizy procesów biznesowych i określenia, które elementy procesów mogą zostać zautomatyzowane.
  3. Szkolenie personelu: przed wdrożeniem RPA, należy zapewnić odpowiednie szkolenie dla pracowników, którzy będą korzystać z robotów.

  4. Testowanie i wdrożenie: przed wdrożeniem, roboty muszą być dokładnie przetestowane, a następnie wdrożone w organizacji. Konieczne jest również integracja robotów z istniejącymi systemami informatycznymi.

  5. Monitorowanie i utrzymanie: po wdrożeniu RPA, konieczne jest monitorowanie i zarządzanie robotami, a także utrzymanie ich w sprawności poprzez regularne aktualizacje i przeglądy.

  Kluczowe jest również zaangażowanie kierownictwa i personelu w proces wdrożenia RPA, aby zapewnić sukces projektu i uzyskać długoterminowe korzyści dla organizacji.
 • Pytanie:
  Jak określić, które procesy biznesowe nadają się do wdrożenia RPA?
  Odpowiedź:
  Aby określić, które procesy biznesowe nadają się do wdrożenia RPA, należy rozważyć kilka kluczowych czynników:

  1. Powtarzalność: RPA sprawdza się najlepiej w przypadku procesów o dużej powtarzalności, które nie wymagają częstych zmian.

  2. Regułowość: Procesy oparte na jasno określonych regułach i zasadach są idealne dla RPA, ponieważ łatwiej jest zaprogramować robota do wykonania precyzyjnych, zdefiniowanych czynności.

  3. Cyfrowy format danych: RPA działa na danych cyfrowych, więc procesy, które zawierają dane w formacie cyfrowym, są bardziej odpowiednie do automatyzacji.

  4. Wysoki wolumen i częstotliwość: Procesy o dużym wolumenie i częstotliwości działania są bardziej opłacalne do automatyzacji, ponieważ przynoszą większe oszczędności czasu i kosztów.

  5. Stabilność: Procesy, które są stabilne i nie ulegają częstym zmianom, są bardziej odpowiednie dla RPA, ponieważ zmniejsza to ryzyko zakłóceń w działaniu robotów.

  6. Czasochłonność i intensywność pracy: Procesy, które są czasochłonne lub wymagają dużej ilości pracy manualnej, są dobrymi kandydatami do automatyzacji, ponieważ RPA może przyczynić się do zwiększenia wydajności i redukcji kosztów.

  W celu identyfikacji odpowiednich procesów do wdrożenia RPA, warto przeprowadzić ocenę procesów biznesowych w organizacji, analizując ich zgodność z powyższymi czynnikami. Współpraca z naszym zespołem ds. RPA, może pomóc w dokładniejszym zrozumieniu możliwości automatyzacji i wyborze odpowiednich procesów do wdrożenia.
 • Pytanie:
  Jak wdrożenie RPA wpływa na pracowników i siłę roboczą oraz jak można rozwiązać problemy związane z likwidacją miejsc pracy?
  Odpowiedź:
  Wdrożenie RPA wpływa na pracowników i siłę roboczą na różne sposoby. Oto niektóre z nich:

  1. Zmniejszenie obciążenia pracy: RPA może zautomatyzować żmudne i czasochłonne zadania, co pozwala pracownikom skupić się na bardziej wartościowych i angażujących czynnościach.

  2. Zwiększenie wydajności: Automatyzacja procesów może prowadzić do zwiększenia wydajności, co przekłada się na lepsze wyniki firmy.

  3. Przeszkolenie i rozwój: Wdrożenie RPA może wymagać przeszkolenia pracowników w zakresie nowych umiejętności, takich jak zarządzanie robotami, analiza procesów czy praca z narzędziami RPA.

  4. Zmiana kultury organizacyjnej: Wdrożenie RPA może prowadzić do zmiany kultury organizacyjnej, z większym naciskiem na innowacje i adaptację do nowych technologii.

  Jednakże istnieją również obawy związane z likwidacją miejsc pracy spowodowaną automatyzacją. Aby rozwiązać te problemy, organizacje mogą podjąć kilka działań:

  1. Komunikacja i zaangażowanie: Otwarta i jasna komunikacja o celach wdrożenia RPA oraz korzyściach dla pracowników i organizacji może pomóc zmniejszyć obawy związane z utratą pracy.

  2. Przeznaczenie zasobów na rozwój zawodowy: Inwestowanie w rozwój zawodowy pracowników, szkolenia i programy przekwalifikowania może pomóc im nabyć nowe umiejętności i dostosować się do zmieniającego się środowiska pracy.

  3. Współpraca z pracownikami: Włączanie pracowników w proces identyfikacji procesów do automatyzacji oraz w ocenę i wdrożenie RPA może pomóc im zrozumieć rolę, jaką odgrywają w transformacji cyfrowej.

  4. Redystrybucja siły roboczej: Zamiast eliminować miejsca pracy, organizacje mogą starać się przekierować pracowników do innych obszarów, które potrzebują większego zaangażowania ludzi, takich jak obsługa klienta, zarządzanie projektami czy innowacje.
 • Pytanie:
  Jak można mierzyć sukces lub zwrot z inwestycji (ROI) wdrożenia RPA?
  Odpowiedź:
  Mierzenie sukcesu lub zwrotu z inwestycji (ROI) wdrożenia RPA można osiągnąć poprzez ocenę różnych wskaźników przed i po wdrożeniu. Oto kilka kluczowych wskaźników i metod pomiaru ROI:

  1. Oszczędność czasu: Porównaj czas potrzebny na wykonanie zautomatyzowanego procesu z czasem, który zajmował pracownikom przed automatyzacją. Oblicz oszczędności czasowe i przeanalizuj, jak przekładają się one na produktywność i wydajność.

  2. Oszczędność kosztów: Oblicz różnicę w kosztach związanych z wykonywaniem procesów przez pracowników a kosztami związanymi z utrzymaniem i działaniem robotów RPA. Oszczędności mogą obejmować zarówno koszty bezpośrednie, jak i pośrednie, takie jak obniżenie kosztów związanych z błędami ludzkimi.

  3. Poprawa jakości: Oceń poprawę jakości pracy po wdrożeniu RPA. Automatyzacja może prowadzić do zmniejszenia błędów, co przekłada się na lepszą jakość wyników.

  4. Skrócenie cyklu pracy: Porównaj długość cyklu pracy przed i po wdrożeniu RPA. Skrócenie czasu procesów może prowadzić do szybszego dostarczania produktów lub usług oraz większej satysfakcji klienta.

  5. Zwiększenie zdolności skalowania: Oceń, jak RPA wpłynęło na zdolność organizacji do skalowania procesów i obsługi większej liczby zadań bez konieczności zwiększania liczby pracowników.

  6. Wskaźniki satysfakcji pracowników: Przeprowadź badania satysfakcji pracowników, aby ocenić, jak wdrożenie RPA wpłynęło na ich postrzeganie pracy, obciążenie i satysfakcję z wykonywanych zadań.

  7. Przychody i rentowność: Analizuj zmiany w przychodach i rentowności przed i po wdrożeniu RPA. Zwiększenie efektywności operacyjnej może prowadzić do zwiększenia przychodów oraz rentowności.

  Ostatecznie, ocena ROI wdrożenia RPA będzie zależeć od specyfiki organizacji, celów biznesowych i konkretnych procesów, które zostały zautomatyzowane. Regularne monitorowanie i analiza wskaźników kluczowych wyników (KPI) pomogą ocenić skuteczność wdrożenia RPA i podejmować decyzje dotyczące dalszej rozbudowy i optymalizacji.
 • Pytanie:
  Jak można zintegrować RPA z istniejącą infrastrukturą IT oraz innymi technologiami automatyzacji, takimi jak AI i uczenie maszynowe?
  Odpowiedź:
  Integracja RPA z istniejącą infrastrukturą IT oraz innymi technologiami automatyzacji, takimi jak AI i uczenie maszynowe, może przynieść znaczne korzyści. Oto kilka kroków, które można wykonać w celu integracji tych technologii:

  1. Analiza potrzeb integracji: Przeprowadź ocenę infrastruktury IT, systemów i aplikacji używanych w organizacji oraz określ, które z nich wymagają integracji z RPA. Zidentyfikuj także obszary, w których AI i uczenie maszynowe mogą dodać wartości.

  2. Wybór odpowiednich narzędzi RPA: Wybierz narzędzie RPA, które oferuje możliwość integracji z istniejącymi systemami i technologiami. Nasza platforma G1ANT.STUDIO oferuje API, które ułatwiają łączenie z różnymi systemami, bazami danych i usługami chmurowymi.

  3. Integracja z systemami IT: Skonfiguruj i dostosuj RPA do pracy z istniejącymi systemami IT, takimi jak systemy zarządzania relacjami z klientami (CRM), systemy zarządzania treścią (CMS) czy systemy planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP). RPA może współpracować z tymi systemami za pomocą interfejsów API, usług sieciowych lub innych technologii integracyjnych.

  4. Łączenie RPA z AI i uczeniem maszynowym: Nasza platforma G1ANT.Studio umożliwia integrację z narzędziami AI i uczenia maszynowego, takimi jak usługi rozpoznawania tekstu czy przetwarzania języka naturalnego (NLP). Takie połączenie może pozwolić na przetwarzanie bardziej złożonych zadań, które wymagają analizy i interpretacji danych.

  5. Opracowanie strategii zarządzania danymi: Zintegrowane systemy wymagają skutecznego zarządzania danymi. Opracuj strategię zarządzania danymi, uwzględniającą przechowywanie, przetwarzanie, ochronę i udostępnianie danych między różnymi systemami i technologiami.

  6. Monitorowanie i optymalizacja: Regularnie monitoruj i oceniaj wydajność zintegrowanych systemów, aby identyfikować obszary, w których można wprowadzić poprawki lub dalsze usprawnienia. Optymalizacja może obejmować zarówno techniczne aspekty integracji, jak i zmiany w procesach biznesowych.

  7. Szkolenia i wsparcie: Zapewnij pracownikom odpowiednie szkolenia i wsparcie w zakresie korzystania z zintegrowanych technologii. Zrozumienie możliwości i ograniczeń różnych narzędzi pomoże im efektywnie wykorzystywać RPA, AI i uczenie maszynowe w codziennej pracy.
 • Pytanie:
  Czy wdrożenie robota RPA wymaga dostosowania logiki biznesowej oraz istniejących systemów?
  Odpowiedź:
  Wdrożenie robota RPA (Robotic Process Automation) nie zawsze wymaga dostosowania logiki biznesowej ani istniejących systemów. RPA to technologia, która ma na celu automatyzację powtarzalnych, rutynowych zadań, wykonywanych przez pracowników, poprzez naśladowanie ich interakcji z systemami informatycznymi.

  W zależności od konkretnego przypadku i stopnia złożoności procesów, wdrożenie RPA może obejść się bez konieczności modyfikowania logiki biznesowej czy istniejących systemów. Roboty RPA zwykle działają na interfejsie użytkownika (UI) istniejących aplikacji, co pozwala na automatyzację procesów bez ingerencji w systemy.

  Jednak w niektórych przypadkach, wdrożenie RPA może wymagać pewnych dostosowań, takich jak:

  1. Optymalizacja procesów biznesowych - Przed wdrożeniem RPA, warto przeprowadzić analizę i optymalizację procesów, które mają być zautomatyzowane. Pozwoli to na wyeliminowanie nieefektywnych działań i uproszczenie procesów przed automatyzacją.

  2. Integracja z istniejącymi systemami - W niektórych przypadkach, wdrożenie RPA może wymagać integracji z istniejącymi systemami, na przykład poprzez API, aby umożliwić bezpośrednią komunikację między robotem a systemami.

  3. Zmiana struktury danych - W przypadku, gdy struktura danych istniejących systemów nie jest odpowiednia dla celów automatyzacji, może być konieczne dostosowanie tej struktury, aby umożliwić robotom RPA efektywną pracę.

  4. Współpraca z działem IT - Ważne jest, aby współpracować z działem IT w celu zapewnienia prawidłowej konfiguracji i wsparcia w trakcie wdrożenia RPA. Wspólna praca może pomóc wyeliminować ewentualne bariery techniczne i zwiększyć efektywność automatyzacji.

  Podsumowując, wdrożenie robota RPA może nie wymagać dostosowania logiki biznesowej oraz istniejących systemów, jednak w zależności od konkretnego przypadku, pewne dostosowania mogą być konieczne, aby osiągnąć optymalne rezultaty.

Nie krępuj się pisać, dzwonić i odwiedzać nas. Naprawdę uwielbiamy komunikować się z naszymi klientami.
Biuro Kraków:
G1ANT ROBOT SP. Z O. O.
ul. Stepowa 34D
30 - 698 Kraków
NIP: 6751702390
REGON: 383162421

Biuro Londyn:
G1ANT ROBOT LTD
71-75 Shelton Street, Covent Garden
London, England, WC2H 9JQ
Made on
Tilda