Bezpłatne wdrożenie automatyzacji (PoC)

Wierzymy, że przyszłość należy do tych, którzy przyjmują automatyzację, zmieniając nie tylko finanse, ale i sposób pracy. Naszym celem jest demistyfikacja i edukacja na temat dostępności oraz efektywności automatyzacji RPA, aby organizacje mogły koncentrować się na zadaniach o większej wartości.

Poprzez oferowanie bezpłatnego wdrożenia automatyzacji (Proof of Concept) dla klientów, pokazujemy praktyczne korzyści z wykorzystania RPA, ułatwiając skupienie na bardziej istotnych aspektach pracy.

Nasze działania edukacyjne i wdrożeniowe demonstrują, jak RPA efektywnie przejmuje rutynowe zadania, co przekłada się na zwiększenie efektywności i redukcję kosztów operacyjnych. Umożliwiamy firmom bezpośrednie doświadczenie oszczędności i wpływu robotyzacji na ich rozwój

Ścieżka Wdrożenia
Rozwiązania Automatyzacji
w Ramach (PoC)

Spotkanie Wstępne:
Rozpoznanie Potrzeb Automatyzacji
To jest nasze wstępne spotkanie zapoznawcze, podczas którego głównym celem jest omówienie Państwa oczekiwań i potrzeb związanych z automatyzacją. Zależy nam na zrozumieniu, w jakich obszarach działalności Państwa firma mogłaby skorzystać na wprowadzeniu rozwiązań automatyzacyjnych, jak również na jakich systemach obecnie Państwo pracujecie. Podczas rozmowy skupiamy się również na identyfikacji potencjalnych procesów kandydujących do automatyzacji. Ponadto, jest to doskonała okazja do zadania wszelkich pytań dotyczących automatyzacji, na które z przyjemnością odpowiemy, dzieląc się naszą wiedzą i doświadczeniem w tym zakresie.
Spotkanie Warsztatowe: Szczegółowa Analiza i Selekcja Procesów do Automatyzacji
W trakcie drugiego spotkania warsztatowego skupiamy się na szczegółowej analizie wybranych przez Państwa procesów, które są kandydatami do automatyzacji. Zazwyczaj koncentrujemy się na dwóch procesach, co umożliwia nam dokładne zrozumienie ich potencjału pod kątem nie tylko efektywności automatyzacji, ale także korzyści marketingowych (Proof of Concept) i opłacalności. Przeprowadzamy wstępne szacowanie potencjalnego zwrotu z inwestycji (ROI) związanego z wdrożeniem tych procesów w strukturę Państwa firmy. Ponadto, podczas warsztatów dokonujemy rejestracji wybranych procesów, co pozwala nam na ich późniejsze szczegółowe zmapowanie wraz z naszym zespołem deweloperskim, aby zapewnić skuteczną i efektywną automatyzację.
Ocena i Dostosowanie Procesu Automatyzacji do Realizacji (PoC)
Oceniamy zakres pracy nad wyselekcjonowanym procesem. Celem tej oceny jest upewnienie się, że implementacja wybranego procesu jest możliwa do zrealizowania w ciągu dwóch dni roboczych przez nasz zespół deweloperski, jako część prac nad Proof of Concept (PoC). Jeśli wstępna ocena wskaże, że pełna realizacja procesu wykracza poza ten limit czasowy, niezwłocznie poinformujemy Państwa o tej sytuacji. W takim przypadku przedstawimy propozycję ograniczenia zakresu procesu lub skupienia się jedynie na jego fragmencie dla celów PoC. Dodatkowo, zaoferujemy możliwość realizacji pełnego procesu automatyzacji poza ramami bezpłatnego PoC, na zasadach komercyjnych.
Bezpłatny Okres Próby i Opcje Komercyjne dla Rozwiązania Automatyzacji
Projektujemy, przeprowadzamy testy i wdrażamy w Państwa środowisku produkcyjnym kompleksowe rozwiązanie automatyzacji wraz z licencją na oprogramowanie, całkowicie bez opłat, na okres trzymiesięcznego testu. Wszelkie dodatkowe dostosowania, aktualizacje lub optymalizacje po pierwszym wdrożeniu będą oferowane jako usługi płatne, w ramach naszego pakietu wsparcia.
Po zakończeniu okresu testowego, jeśli wyrażą Państwo chęć dalszego wykorzystywania naszego Proof of Concept (PoC) na cel komercyjny, zapewniamy możliwość przedłużenia współpracy na zasadach komercyjnych. Oferujemy elastyczne opcje współpracy, w tym modele subskrypcji oraz jednorazowej płatności, dostosowane do Państwa potrzeb i preferencji.

Kluczowe Korzyści dla Uczestników Darmowe Wdrożenie Automatyzacji (PoC)

 • Bezpłatne Demonstracje Możliwości Technologii RPA
  Klienci mają okazję zobaczyć w praktyce, jak automatyzacja RPA może usprawnić ich procesy biznesowe.
 • Dostęp do Wiedzy i Edukacji o Automatyzacji:
  Akcja ma na celu nie tylko promocję, ale również edukację rynku na temat efektywności i dostępności automatyzacji procesów biznesowych.
 • Podkreślenie Finansowych Korzyści Automatyzacji:
  Demonstracja, że inwestycja w automatyzację może przynieść szybkie oszczędności, zwiększając efektywność i redukując koszty operacyjne.
 • Indywidualne Podejście do Potrzeb Klienta:
  W ramach PoC, G1ANT dostosowuje rozwiązanie do specyficznych potrzeb i procesów biznesowych klienta, pokazując bezpośrednie korzyści z automatyzacji.
 • Bezpłatne Wykorzystanie Robota:
  Bezpłatne Wykorzystanie Robota: Po zakończeniu fazy testowej, klient może bez dodatkowych opłat wykorzystywać robota w celach komercyjnych przez 3 miesiące.
 • Bezpłatna Licencja na G1ANT.Studio:
  Klient otrzymuje bezpłatną licencję na oprogramowanie G1ANT.Studio również na okres 3 miesięcy, co umożliwia dalsze korzystanie z narzędzi automatyzacji.
Zalety wdrożenia automatyzacji
Oto kilka korzyści płynących z wdrożenia automatyzacji - Robotic Process Automation (RPA)
  • 40% oszczędności
   Dzięki wykorzystaniu naszych rozwiązań RPA możesz zaoszczędzić nawet do 40% kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników
  • 5 x efektywność
   Wykorzystanie RPA może zwiększyć efektywność firmy nawet pięciokrotnie poprzez eliminację powtarzalnych procesów biznesowych, co przekłada się na oszczędność czasu i zwiększenie przepustowości
  • Brak błędów ludzkich
   Automatyzacja procesów biznesowych poprzez wykorzystanie RPA eliminuje ryzyko popełnienia błędów ludzkich, co przekłada się na zwiększenie jakości wykonywanych zadań
  • Wdrożenie za ułamek kosztów
   Nasze rozwiązania RPA pozwalają na wdrożenie automatyzacji procesów biznesowych z minimalnymi kosztami, co przekłada się na oszczędności dla Twojej firmy
  • Integracja bez zakłócania działań
   Nasze rozwiązania RPA pozwalają na integrację z systemami już istniejącymi, bez ryzyka zakłócenia ich działania

  • Zwiększone zadowolenie pracowników
   Implementacja RPA może zwiększyć satysfakcję pracowników poprzez eliminację powtarzalnych i czasochłonnych zadań, pozwalając im skupić się na bardziej wartościowych zadaniach i pozytywnie wpływa na morale zespołu.
  Regulamin Akcji
  Darmowe Wdrożenie Automatyzacji (PoC) dla Klientów
  Cenimy przejrzystość i klarowność w naszych relacjach z klientami. Poniżej znajdziesz regulamin naszej akcji.
  Organizator Akcji: Akcję marketingową "Darmowe Wdrożenie Automatyzacji (PoC) dla Klientów" (zwana dalej "Akcją") organizuje G1ANT ROBOT SP. Z O.O. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Stepowa 34D, 30-698, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego pod numerem NIP: 6751702390 (zwana dalej "Organizatorem").

  Cel Akcji: Celem Akcji "Darmowe Wdrożenie Automatyzacji (PoC) dla Klientów" jest nie tylko promocja usług automatyzacji RPA (Robotic Process Automation) oferowanych przez naszą firmę, ale również edukacja rynku na temat dostępności i efektywności tych rozwiązań. W obliczu powszechnego przekonania, że automatyzacja procesów biznesowych jest drogą inwestycją oraz skomplikowana w implementacji, zdecydowaliśmy się pokazać, że jest inaczej.

  Naszym nadrzędnym celem jest ukazanie Klientom, że rutynowe zadania, obecnie wykonywane przez pracowników, mogą być efektywnie przejęte przez roboty, co pozwala ludziom skupić się na bardziej istotnych aspektach ich pracy. Pragniemy promować holistyczne podejście do automatyzacji, podkreślając, że pracownicy powinni wykonywać prace o wyższej wartości dodanej, natomiast te repetetywne i czasochłonne mogą być z powodzeniem zautomatyzowane.

  Dodatkowo, chcemy zwrócić uwagę na aspekt finansowy robotyzacji, demistyfikując przekonanie o jej wysokich kosztach. Poprzez naszą akcję, pragniemy pokazać Klientom, że inwestycja w robotyzację nie musi być kosztowna, a wręcz przeciwnie - może przynieść błyskawiczne oszczędności poprzez przekazanie monotonnych prac robotom, co skutkuje zwiększeniem efektywności i redukcją kosztów operacyjnych.

  Definicja Proof of Concept: (PoC) realizowany w ramach naszej Akcji jest procesem, który ma kluczowe znaczenie dla demonstracji i weryfikacji możliwości technologicznych. Celem PoC jest dostarczenie Uczestnikowi Akcji, czyli naszym potencjalnym Klientom, wersji demonstracyjnej rozwiązania automatyzacji procesu biznesowego.

  Ten krok umożliwia zaprezentowanie realnych korzyści, które mogą płynąć z wdrożenia technologii RPA w organizacji Klienta.

  Przygotowanie i realizacja PoC przez Organizatora. służy przede wszystkim jako potwierdzenie, że jesteśmy w stanie stworzyć dedykowanego robota, który automatyzuje procesy biznesowe wskazane przez Klienta. W ramach tej wstępnej implementacji, kładziemy nacisk na to, aby pokazać, jak automatyzacja może przyczynić się do usprawnienia działalności Klienta, redukcji czasu wykonywania rutynowych zadań i ostatecznie do generowania oszczędności.

  Dzięki PoC, Klienci mają możliwość bezpośredniego zobaczenia działania technologii RPA w praktyce, co pozwala na lepsze zrozumienie jej potencjału i roli, jaką może odegrać w transformacji cyfrowej ich firm. Naszym celem jest, aby każdy Uczestnik Akcji doświadczył, że robotyzacja procesów nie jest tylko przyszłościową koncepcją, ale realnym rozwiązaniem przynoszącym wymierne korzyści.

  Definicja Robota w Kontekście Zautomatyzowanego Procesu: Robot, w kontekście naszej działalności i usług z zakresu automatyzacji procesów biznesowych, jest zaawansowanym programem komputerowym, zaprojektowanym do precyzyjnego i autonomicznego wykonania serii powtarzalnych zadań w środowisku biznesowym. Kluczową cechą robota jest jego zdolność do działania na podstawie wcześniej zaprogramowanych instrukcji, co pozwala na bezbłędne i efektywne wykonywanie zadań bez potrzeby ciągłej interwencji człowieka.

  Robota charakteryzuje wysoka adaptacyjność – może on współpracować z szeroką gamą aplikacji, systemów oraz platform, co sprawia, że jest wszechstronnym narzędziem, zdolnym do integracji z różnorodnymi środowiskami technologicznymi. Dzięki temu, robot jest w stanie przejmować różne zadania, od prostych i monotonnych czynności, aż po bardziej skomplikowane procesy, które wymagają interakcji z wieloma systemami.

  Celem implementacji robota jest przede wszystkim odciążenie pracowników od rutynowych, czasochłonnych zadań, które nie wymagają zaawansowanych umiejętności ani kreatywnego myślenia. Poprzez automatyzację tych procesów, pracownicy mogą skupić się na zadaniach o wyższej wartości dodanej, co z kolei przekłada się na wzrost efektywności operacyjnej i generowanie znacznych oszczędności dla firm.

  W skrócie, robot w naszym rozumieniu to niezastąpione narzędzie, które transformuje sposób działania firm, przynosząc im konkretne korzyści biznesowe poprzez optymalizację procesów, redukcję kosztów i wyzwolenie potencjału ludzkich talentów.

  Okres Trwania Akcji: Akcja rozpoczyna się 21 lutego 2024 roku i trwa do momentu odwołania. Organizator zastrzega sobie prawo do przedwczesnego zamknięcia Akcji, jej odwołania lub dokonania zmian w jej formule, bez podawania przyczyn. Wszelkie zmiany dotyczące Akcji zostaną odpowiednio skomunikowane Uczestnikom za pośrednictwem oficjalnych kanałów informacyjnych Organizatora, w tym strony internetowej oraz mediów społecznościowych.

  Warunki Udziału: Udział w Akcji "Darmowe Wdrożenie Automatyzacji (PoC) dla Klientów" jest otwarty dla Klientów Organizatora, którzy wyrażą chęć uczestnictwa poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Akcji lub poprzez bezpośredni kontakt z jednym z przedstawicieli firmy. Kwalifikować się mogą wszystkie firmy posiadające status prawny umożliwiający korzystanie z usług automatyzacji RPA oferowanych przez Organizatora.

  Do warunków udziału w Akcji należy również wstępna rozmowa z ekspertem ds. automatyzacji i optymalizacji z firmy Organizatora, mająca na celu zdefiniowanie procesu, który ma być przedmiotem automatyzacji, oraz ocenę jego przydatności do stworzenia PoC. Jest to niezbędny krok do zrozumienia potrzeb i oczekiwań Klienta oraz oceny technicznej możliwości realizacji projektu.

  Dodatkowo, zgłoszenie udziału w Akcji nie gwarantuje automatycznego przyjęcia do programu. Organizator zastrzega sobie prawo do niepodejmowania się zadania automatyzacji bez konieczności podawania przyczyny odmowy. O decyzji dotyczącej niepodejmowania się realizacji PoC, Klient zostanie poinformowany w sposób jasny i przejrzysty, jednak Organizator nie jest zobowiązany do uzasadniania swojej decyzji.

  Oferta Proof of Concept (PoC) skierowana jest wyłącznie do indywidualnych firm, a nie do grup firm powiązanych kapitałowo lub własnościowo. W przypadku, gdy firma zgłaszająca się do udziału w Akcji "Darmowe Wdrożenie Automatyzacji (PoC) dla Klientów" jest częścią większej grupy kapitałowej lub jest powiązana własnościowo z inną firmą, oferta darmowego PoC nie będzie mogła zostać zrealizowana, chyba że: każda firma z grupy złoży osobne zgłoszenie i zostanie rozpatrzona indywidualnie przez Organizatora na podstawie indywidualnej oceny zdecyduje o możliwości realizacji PoC dla więcej niż jednej firmy w ramach tej samej grupy kapitałowej lub powiązanych własnościowo firm, przy czym takie decyzje będą podejmowane wyłącznie na podstawie kryteriów takich jak potencjał dla innowacji, wyjątkowość zaproponowanego procesu do automatyzacji i strategiczne znaczenie potencjalnej automatyzacji dla całej grupy.

  Warunki Prezentacji: Robot zostanie zaprojektowany jako prosta automatyzacja, mająca na celu demonstrację możliwości technologii RPA dla Uczestnika Akcji. Zakres pracy przy tworzeniu Robota ogranicza się do 2 Man Day (dni roboczych) działu developerskiego Organizatora. Przed rozpoczęciem prac, przeprowadzona zostanie wstępna ocena, by upewnić się, że zakres jest realny do wykonania w ramach tego limitu czasowego. W przypadku, gdy na etapie wstępnej oceny okaże się, że realizacja pełnego procesu przekroczy ten limit: Poinformujemy Klienta o konieczności ograniczenia procesu lub stworzenia jedynie jego fragmentu dla potrzeb PoC. Zaproponujemy Klientowi opcję realizacji pełnego procesu automatyzacji poza ramami darmowego PoC, na zasadach odpłatności.

  Po zakończeniu fazy testowej, jeśli Klient zdecyduje się na wykorzystanie Proof of Concept (PoC) w celach komercyjnych w swojej firmie, Organizator udostępni robota bez dodatkowych opłat na okres 3 miesięcy od momentu jego wdrożenia. W tym samym czasie, Klient otrzyma także bezpłatną licencję na G1ANT.Studio, również na okres 3 miesięcy. Należy podkreślić, że Organizator nie ponosi odpowiedzialności za koszty związane z eksploatacją Robota w trakcie komercyjnego wykorzystania PoC. Wszelkie zmiany, modyfikacje czy ulepszenia robota po jego wdrożeniu mogą być kontynuowane dla Klienta na zasadach odpłatności. Te usługi mogą być zamówione w ramach dodatkowego wsparcia. Po bezpłatnym okresie 3 miesięcy, Klient ma możliwość kontynuacji wykorzystywania robota na warunkach komercyjnych, pod warunkiem przedłużenia licencji na G1ANT.Studio na okres minimum 12 miesięcy, w modelu subskrypcji lub poprzez jednorazową opłatę za licencję na wskazany okres.

  Jeżeli Klient zdecyduje się nie kontynuować współpracy z Robotem, Organizator nie wystawi żadnej należności ani nie będzie rościł żadnych żądań finansowych wobec Klienta.

  Realizacja Robotów odbywa się w kolejności zgłoszeń, aż do momentu wyczerpania limitu dostępnych automatyzacji. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Robota, jeżeli jego wdrożenie byłoby niezgodne z prawem, zasadami etyki biznesowej lub celami Akcji.

  Po wdrożeniu oprogramowania RPA, strony umówiły się na wspólne działania promocyjne, które rozpoczną się nie później niż dwa tygodnie po implementacji systemu. Te działania obejmą dostarczenie przez Zamawiającego Wykonawcy referencji potwierdzających sukces projektu. Ponadto, obie strony przystąpią do organizacji kampanii promocyjnej w mediach społecznościowych takich jak Facebook, LinkedIn i Instagram, publikując ogólne informacje o współpracy z firmą G1ANT, nie wchodząc w szczegóły projektu. W ramach promocji dozwolone będzie również wykorzystanie logo obu stron.

  Prawa i Obowiązki Stron: Uczestnik Akcji zobowiązany jest do dostarczenia Organizatorowi wszystkich niezbędnych informacji i zasobów, które są potrzebne do stworzenia i wdrożenia Robota. Ponadto, Uczestnik jest zobowiązany do wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za współpracę z Organizatorem, która będzie pełnić rolę głównego punktu kontaktowego w sprawach związanych z realizacją Akcji. Organizator zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich informacji uzyskanych od Uczestnika w trakcie realizacji Akcji. Wszystkie dane, procesy biznesowe i inne poufne informacje udostępnione przez Uczestnika zostaną traktowane z najwyższą starannością, aby zapewnić ich ochronę przed ujawnieniem osobom trzecim.

  Wszystkie prawa własności intelektualnej do stworzonych w ramach Akcji Robotów będą przysługiwać Organizatorowi. Uczestnik Akcji otrzymuje prawo do wykorzystania Robota zgodnie z warunkami określonymi w umowie licencyjnej, która zostanie udostępniona na etapie wdrażania PoC. Organizator zastrzega sobie prawo do dalszego rozwoju, modyfikacji oraz komercyjnego wykorzystania Robota. Postanowienia Końcowe: W kwestiach nieuregulowanych przez niniejszy regulamin, zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego. Wszelkie spory wynikające z realizacji Akcji będą rozstrzygane zgodnie z prawem obowiązującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie Akcji "Darmowe Wdrożenie Automatyzacji (PoC) dla Klientów" w dowolnym czasie.

  Wszelkie modyfikacje zostaną opublikowane na oficjalnej stronie internetowej Akcji, a informacja o zmianach zostanie udostępniona Uczestnikom w sposób zapewniający łatwy dostęp do aktualnych postanowień. Zmiany wchodzą w życie w momencie ich opublikowania, chyba że nowa wersja regulaminu określa inny termin ich wejścia w moc.
  Umów się na konsultację!
  Zapraszamy do skorzystania z możliwości przeprowadzenia bezpłatnego wdrożenia próbnego (POC) oraz do rozmów na temat naszego darmowego oprogramowania RPA z naszym doświadczonym zespołem.
  Mieliśmy przyjemność automatyzować firmy
  Nasi partnerzy
  Nie krępuj się pisać, dzwonić i odwiedzać nas. Naprawdę uwielbiamy komunikować się z naszymi klientami.
  Biuro Kraków:
  G1ANT ROBOT SP. Z O. O.
  ul. Stepowa 34D
  30 - 698 Kraków
  NIP: 6751702390
  REGON: 383162421

  Biuro Londyn:
  G1ANT ROBOT LTD
  71-75 Shelton Street, Covent Garden
  London, England, WC2H 9JQ
  Made on
  Tilda