U nas stawiasz świat na głowie, a praca wciąż się mnoży

Mimo że nasza działalność skupia się na automatyzacji, a procesy w firmie są wysoko zautomatyzowane, ciągle inwestujemy w rozwój i rekrutację naszego zespołu. Regularnie poszerzamy naszą ekipę o nowe talenty, które często odkrywają swoje mocne strony już w trakcie pracy – jak choćby nasz szef działu RPA, Mac, którego możecie zobaczyć na załączonym zdjęciu obok :)
Project Manager z umiejętnościami Business Analysta
Jako Project Manager z umiejętnościami Business Analysta, będziesz odgrywać kluczową rolę w wspieraniu działu sprzedaży podczas zaawansowanych etapów rozmów z klientami.

Twoją misją będzie identyfikacja oraz analiza procesów biznesowych z potencjałem do automatyzacji. Weźmiesz udział w spotkaniach sprzedażowych z klientami, aby dokładnie zrozumieć ich potrzeby i procesy, które mogą być usprawnione poprzez automatyzację.

Twoim zadaniem będzie doradztwo w kwestii priorytetyzacji procesów do automatyzacji oraz przygotowanie szczegółowych wycen naszych usług. Dodatkowo, będziesz odpowiedzialny za kalkulację zwrotu z inwestycji (ROI), wspierając klienta w podjęciu świadomej decyzji o zakupie i implementacji naszego oprogramowania.

Jako integralny członek zespołu, będziesz tworzyć mapy procesów i plany transformacji cyfrowej, które posłużą jako fundament pracy dla naszego działu produkcyjnego, czyli zespołu RPA Developerów. Pełniąc rolę łącznika między działem sprzedaży a produkcji, będziesz nie tylko oferować wsparcie techniczne sprzedawcom, ale także przekładać zrozumiałe potrzeby klienta na konkretne zadania dla developerów.

Twoja rola będzie obejmować koordynację komunikacji i działań między wszystkimi zainteresowanymi stronami, aby zapewnić płynną realizację projektów zgodnie z harmonogramem.

Dodatkowo, będziesz miał za zadanie analizowanie i optymalizowanie wewnętrznych procesów naszej firmy, skupiając się na zwiększeniu efektywności naszego lejka sprzedażowego i produkcyjnego. Twoje działania będą miały bezpośredni wpływ na poprawę przepływu pracy i zwiększenie satysfakcji klientów, co jest kluczowe dla naszego długoterminowego sukcesu.


Nasze wymagania:
Wsparcie Działu Sprzedaży: Aktywne wspomaganie działu sprzedaży w zaawansowanych etapach negocjacji z klientami, oferując eksperckie doradztwo w zakresie możliwości automatyzacji procesów biznesowych

Zarządzanie Projektami: Prowadzenie projektów automatyzacji od etapu inicjacji, przez analizę i planowanie, aż po przekazanie gotowych specyfikacji do działu RPA Developerów, zapewniając realizację zgodnie z ustalonymi celami i harmonogramem

Analiza Biznesowa: Dokładna analiza wymagań biznesowych klientów, identyfikacja procesów do automatyzacji oraz opracowywanie szczegółowych specyfikacji i map procesów

Przygotowywanie Wycen i Kalkulacja ROI: Opracowywanie szczegółowych wycen usług oraz wyliczanie zwrotu z inwestycji dla klientów, aby wspierać ich decyzje o zakupie i implementacji

Tworzenie Cyfrowej Mapy Drogowej: Projektowanie kompleksowych planów transformacji cyfrowej dla klientów, uwzględniając priorytetyzację automatyzacji i optymalizację procesów

Współpraca z Klientami i Interesariuszami: Budowanie i utrzymanie silnych relacji z klientami oraz kluczowymi interesariuszami, gwarantując zrozumienie i spełnienie ich potrzeb i oczekiwań.
 • Monitorowanie Projektów: Ciągły nadzór nad postępem projektów, w tym zarządzanie zasobami, budżetem i harmonogramem, aby zapewnić terminową realizację.
 • Zarządzanie Ryzykiem: Aktywne identyfikowanie i zarządzanie potencjalnymi ryzykami oraz wyzwaniami projektowymi, minimalizując wpływ na cele projektu.
 • Optymalizacja Procesów Biznesowych: Analiza i rekomendacja ulepszeń w procesach biznesowych klienta, mająca na celu zwiększenie efektywności i redukcję kosztów.
 • Koordynacja między działami: Działanie jako łącznik między działem sprzedaży, klientem, a działem RPA Developerów, zapewniając płynną komunikację i realizację projektów.
 • Analiza i Optymalizacja Procesów Wewnętrznych: Przeprowadzanie analizy procesów wewnętrznych firmy w celu zwiększenia efektywności operacyjnej, zwłaszcza w zakresie lejka sprzedażowego i produkcyjnego.

Mile widziane:

 • Doświadczenie w Zarządzaniu Projektami: Minimum 3 lata doświadczenia jako Project Manager, preferowane w branży informatycznej lub technologicznej.
 • Doświadczenie jako Business Analyst: Znaczące doświadczenie w analizie biznesowej, w tym identyfikacja i analiza procesów biznesowych z potencjałem do automatyzacji.
 • Znajomość Narzędzi RPA: Doświadczenie w pracy z narzędziami do automatyzacji procesów biznesowych (Robotic Process Automation).
 • Umiejętności Zarządzania Ryzykiem i Rozwiązywania Problemów: Kompetencje w identyfikacji, analizie i zarządzaniu ryzykiem oraz kreatywność w rozwiązywaniu problemów.
 • Znajomość Metodyk Zarządzania Projektami: Biegłość w metodykach zarządzania projektami, takich jak Agile, Scrum, czy Lean.
 • Umiejętności Planowania i Organizacji: Zaawansowane umiejętności planowania, organizacji projektów, tworzenia harmonogramów i alokacji zasobów.
 • Kompetencje Techniczne: Znajomość baz danych, narzędzi do analizy danych oraz zaawansowana znajomość pakietu Microsoft Office, szczególnie Excel.
 • Umiejętności Analityczne: Zdolność do analizy danych, identyfikacji problemów oraz opracowywania wykonalnych rozwiązań.
 • Umiejętności Komunikacyjne: Biegłość w komunikacji pisemnej i ustnej, zdolność do efektywnego komunikowania się z klientami i zespołem.
 • Umiejętności Interpersonalne: Otwartość na nowe pomysły, empatia i zdolność do pracy zespołowej oraz efektywnej współpracy.
 • Praca Pod Presją: Zdolność do efektywnego działania w dynamicznym środowisku i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami.
 • Biegłość w Języku Angielskim: Biegła znajomość języka angielskiego umożliwiająca płynną komunikację i pracę z dokumentacją techniczną.
 • Elastyczność i Adaptacja: Zdolność do szybkiego dostosowywania się do zmieniających się wymagań projektowych i warunków pracy.
 • Microsoft Office: Dobra znajomość Excela, Worda i PowerPointa.
 • Bazy Danych: Znajomość obsługi baz danych do analizy i zarządzania informacjami.
 • Język Angielski: Biegła znajomość języka angielskiego.
 • Doświadczenie w RPA: Doświadczenie w Robotic Process Automation będzie dodatkowym atutem.


Podział czasu pracy:
15% Wsparcie Działu Sprzedaży, 25% Zarządzanie Projektem ,25% Analiza Biznesowa, 15%, Przygotowywanie Wycen i Kalkulacji ROI, 20% Tworzenie Cyfrowej Mapy Drogowej


 • Atrakcyjne Wynagrodzenie: Oferujemy konkurencyjne wynagrodzenie, które jest adekwatne do Twoich umiejętności i doświadczenia.
 • Dynamiczny Rozwój: Dołącz do naszej dynamicznie rozwijającej się firmy i bądź częścią naszego sukcesu.
 • Pozytywna Atmosfera Pracy: Ciesz się pracą w przyjaznej atmosferze i korzystaj z wsparcia doświadczonego zespołu.
 • Rozwój Zawodowy: Zapewniamy możliwości rozwoju zawodowego i dalszego kształcenia, abyś mógł rosnąć razem z nami.
 • System Premiowy i Prowizyjny: Motywujący system premiowy i prowizyjny, który docenia Twoje wyniki.
 • Stabilność Zatrudnienia: Zapewniamy umowę o pracę na pełny etat.
 • Regulowany Czas Pracy: Pracuj w komfortowych godzinach od poniedziałku do piątku, 8:30-17:00.
Specjalista ds. Telefonicznej Sprzedaży Procesów Biznesowych
Dołącz do naszego zespołu:
Poszukujemy osób pełnych pasji, które dołączą do naszego zespołu i pomogą nam w misji innowacji. Pracując w G1ANT, będziesz sprzedawać nasze oprogramowanie RPA i angażować się w aktywne pozyskiwanie nowych klientów przez telefoniczny kontakt bezpośredni (cold calling). Twoim zadaniem będzie identyfikowanie nowych możliwości biznesowych, konwertowanie ich na umowy i budowanie długotrwałych relacji z klientami. Będziesz także odpowiedzialny za organizację spotkań biznesowych, szkolenia i prezentacje naszych produktów.

Podział obowiązków:

 • 50% Twojego czasu pracy to aktywna sprzedaż telefoniczna.
 • 25% zajmujesz się obsługą zapytań od klientów i zarządzaniem leadami.
 • 25% to organizacja i prowadzenie spotkań biznesowych.
Wymagania:
Szukamy osób z co najmniej trzyletnim doświadczeniem w sprzedaży, najlepiej z doświadczeniem w call center. Oczekujemy znajomości nowoczesnych technik sprzedaży i doświadczenia w pracy z systemami CRM. Ważne są dla nas wyjątkowe umiejętności komunikacyjne i zdolność do budowania trwałych relacji biznesowych.

Co oferujemy:
 • Atrakcyjne wynagrodzenie z dodatkowymi premiami i prowizjami.
 • Stałą pracę na pełny etat, zapewniającą bezpieczeństwo zatrudnienia.
 • Ustalone godziny pracy (poniedziałek-piątek, 8:00-16:30) z opcją pracy zdalnej w piątki po okresie 6 miesięcy.
 • Możliwości rozwoju zawodowego, wsparcie mentora i szanse na dalsze kształcenie.
Specjalista ds. Rozwoju Rynku i Sprzedaży Automatyzacji
W ramach naszego zespołu, jako ambasador naszej marki, będziesz odgrywać kluczową rolę w aktywnej sprzedaży i rozwoju rynku dla naszego innowacyjnego oprogramowania RPA. Twoje zadania będą obejmować nie tylko identyfikację i realizację nowych możliwości biznesowych, ale również przekształcanie perspektyw rynkowych w rzeczywiste kontrakty. Będziesz działać na pierwszej linii, zarówno obsługując bieżące zapytania od klientów, jak i aktywnie poszukując nowych możliwości do rozwoju i utrzymania trwałych relacji biznesowych. Twoja współpraca z klientami będzie sięgać od momentu przedstawienia możliwości automatyzacji, przez identyfikację ich potrzeb, aż do finalizacji umów i przekazywania klientów do działu produkcji.

Twoja inicjatywa w generowaniu leadów i zarządzanie zapytaniami od klientów staną się fundamentem naszego sukcesu sprzedażowego. Będziesz odpowiedzialny za organizowanie i prowadzenie spotkań biznesowych, otwierających nowe ścieżki dla rozwoju firmy. Jako ekspert w dziedzinie RPA, będziesz również organizować i prowadzić szkolenia oraz warsztaty, przygotowywać i prezentować oferty handlowe, które w pełni wykorzystują potencjał naszych rozwiązań, oraz prowadzić webinary dla różnych grup klientów.

Pełniąc funkcję reprezentanta firmy, będziesz promować nasze innowacje i budować pozytywny wizerunek marki podczas kluczowych branżowych targów i wydarzeń. Twoja rola będzie niezbędna w tworzeniu i utrzymywaniu silnej, pozytywnej obecności naszej marki na rynku, przyciągając potencjalnych klientów i partnerów. Wspierając nasze cele biznesowe, będziesz miał bezpośredni wpływ na wzrost i rozwój naszej firmy w dynamicznie zmieniającym się środowisku technologicznym.

Podział czasu pracy
50% Aktywna sprzedaż i rozwój rynku, 25% Obsługa zapytań od klientów i zarządzanie leadami, 25% Organizacja i prowadzenie spotkań biznesowyc

Wymagania:
Szukamy osób z co najmniej trzyletnim doświadczeniem w sprzedaży, najlepiej z doświadczeniem w call center. Oczekujemy znajomości nowoczesnych technik sprzedaży i doświadczenia w pracy z systemami CRM. Ważne są dla nas wyjątkowe umiejętności komunikacyjne i zdolność do budowania trwałych relacji biznesowych.

Co oferujemy:
 • Atrakcyjne wynagrodzenie z dodatkowymi premiami i prowizjami.
 • Stałą pracę na pełny etat, zapewniającą bezpieczeństwo zatrudnienia.
 • Ustalone godziny pracy (poniedziałek-piątek, 8:00-16:30) z opcją pracy zdalnej w piątki po okresie 6 miesięcy.
 • Możliwości rozwoju zawodowego, wsparcie mentora i szanse na dalsze kształcenie.
 • 8 lat na rynku

  Mamy 8 lat doświadczenia w automatyzacji, co pozwala nam na dostarczenie najwyższej jakości rozwiązań dla naszych klientów
 • 2000 procesów

  Zautomatyzowaliśmy ponad 2000 procesów, co przekłada się na znaczącą optymalizację czasu i kosztów dla naszych klientów.
 • 150+ partnerów

  Nasze oprogramowanie jest dostępne dzięki globalnej sieci z ponad 150 partnerami w 57 krajach
 • Elastyczność

  Zapewniamy naszym klientom elastyczny cennik usług, który pozwala na dopasowanie oferty do indywidualnych potrzeb i wymagań
Nasza historia
2015
2015
Rozpoczynamy działalność jako startup w Londynie
z biurem przy Oxford Street
2016
2016
Pierwsze wdrożenia technologiczne w londyńskim
Metro Bank oraz polskiej firmie ubezpieczeniowej Unum
2017
2017
Technologia roku 2017 wyróżnienie przyznane w Londynie przez Bloomberg
2018
2018
Pozyskanie 15 mln PLN na rozwój technologii naszej firmy, otwarcie biura w Warszawie
2019
2019
Stajemy się częścią Rethmann Group, firmy założonej w 1934 roku z 88 tyś. pracowników na świecie i przychodem 22 Mld Euro
2020
2020
Nasza firma pozyskuje 22 partnerów technologicznych
w 30 krajach na świecie
2021
2021
Pierwsze wdrożenia technologiczne na liniach produkcyjnych
2022
2022
Stajemy się partnerem globalnej firmy Microsoft
G1ANT na podium raportu SoftwareReviews i zwycięzcą emocjonalnego rankingu RPA 2021
Z dumą informujemy, że G1ANT został jednym z zwycięzców w kategorii "Robotic Process Automation Emotional Footprint 2021 oraz 2022.
Dodatkowo, według raportów SoftwareReviews, jesteśmy jednym z TOP 4 firm RPA na rynku. Cieszymy się, że nasza siła i innowacyjność zostały zauważone przez branżę i uznane przez ekspertów.
Nasze oprogramowanie oparte o język skryptowy, w tym G1ANT.Studio, G1ANT.Orchestrator i G1ANT.ProcessMining, jest otwarte, przejrzyste, bezpieczne i łatwe do wdrożenia, co przekłada się na pozytywne opinie klientów. Motywuje nas to do ciągłego doskonalenia naszych rozwiązań i dalszej pracy nad zaspokajaniem potrzeb naszych klientów

Mieliśmy przyjemność automatyzować firmy
Nasi partnerzy
Nie krępuj się pisać, dzwonić i odwiedzać nas. Naprawdę uwielbiamy komunikować się z naszymi klientami.
Biuro Kraków:
G1ANT ROBOT SP. Z O. O.
ul. Stepowa 34D
30 - 698 Kraków
NIP: 6751702390
REGON: 383162421

Biuro Londyn:
G1ANT ROBOT LTD
71-75 Shelton Street, Covent Garden
London, England, WC2H 9JQ
Made on
Tilda